şibh

şibh
ə. 1) bənzəyiş, bənzəmə; 2) bənzəyən şey; misl, tay. Şibhi-cəzirə yarımada; şibhi-məin romb; şibhi-münhərif trapesiya; şibhi-peyğəmbər peyğəmbərə oxşayan, peyğəmbərin bənzəri (İmam Hüseyn nəzərdə tutulur)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sibh — सिभ् …   Indonesian dictionary

  • ṡībh — शीभ् …   Indonesian dictionary

  • şibh — (A.) [ ﻪﺒﺵ ] 1. benzeme. 2. benzer …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ŞİBH — Benzer. Benzeyen şey …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • şibh-i cezîre — (A. F.) [ ﻩﺮیﺰﺝ ﻪﺒﺵ ] yarımada …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • şibh-i münharif — (A. F.) [ فﺮﺤﻨﻡ ﻪﺒﺵ ] yamuk …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ŞİBH-İ AKD — Akid benzeri. Sözleşme, sözle anlaşma benzeri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞİBH-İ BEŞER — İnsana benzeyen şempanze, goril gibi hayvanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞİBH-İ BEŞERE — Üst deriye benzer olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞİBH-İ BİLLURÎ — Billur gibi olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”